Gdzie otrzymuję punkty upjers i gdzie mogę je wymienić?

Gdzie otrzymuję punkty upjers i gdzie mogę je wymienić?


Punkty upjers możesz zamienić na walutę premium w poniższych grach:


W tych grach możesz zsynchronizować swoje osiągnięcia z portalem, aby otrzymać punkty upjers. Gry w których możliwy jest handel walutą premium są wykluczone z wymiany:


W poniższych grach funkcja ta jest niedostępna, nie może być więc używana ani dla osiągnięć, ani dla uzyskania waluty premium: