Udział w grach upjers jest zasadniczo możliwy za darmo. Niemniej jednak użytkownicy serwisów upjers mogą opcjonalnie skorzystać również ze świadczeń płatnych. Z tego powodu pragniemy w poniższym tekście przybliżyć znaczenie wirtualnej waluty, która w ramach procesu gry odgrywa ważną rolę.

Wirtualna waluta służy użytkownikowi do zaprojektowania i urządzenia świata gry i w zasadniczy sposób przyczynia się do postępu w ramach przebiegu gry. Istnieją dwa rodzaje wirtualnej waluty: waluta gry oraz tak zwana waluta premium.

Walutę gry można zarobić w miarę rozwoju gry wykonując zadania różnego rodzaju i następnie zainwestować ją w grę. Przy pomocy możliwej do zdobycia waluty gry do dyspozycji gracza stoją wszystkie podstawowe funkcje gry, które niezbędne są do jej normalnego przebiegu.

Waluta premium z kolei może zostać zainwestowana w grze w dodatkowe opcje lub przeznaczona na przyspieszenie rozwoju gry. W miarę potrzeby waluta premium może zostać również wymieniona na walutę gry. Waluta premium nie jest konieczna do gry, lecz umożliwia jedynie skorzystanie z dodatkowych możliwości jej kształtowania.

W ograniczonych ramach możliwe jest również zdobycie waluty premium w ramach gry. Ponadto w grze istnieje szczególnie oznaczona możliwość zamówienia waluty premium za realną gotówką przy pomocy systemu płatności upjers, który oferuje szeroką paletę najróżniejszych metod płatniczych dla każdej generacji. Każde zamówienie dokonywane jest oddzielnie i nie pociąga za sobą żadnego rodzaju abonamentu.

Zamówienie waluty premium możliwe jest również przez telefon i sms. Rozliczenie odbywa się w ramach rachunku telefonicznego posiadacza łącza. W związku z powyższym pragniemy zwrócić uwagę, że właściciel łącza odpowiada za ewentualne zamówienia dokonane przez członków rodziny lub osoby trzecie w przypadku wykorzystania łącza do tego celu.

Jeśli pragną Państwo zapobiec tego rodzaju wykorzystaniu łącza telefonicznego, zalecamy zablokowanie możliwości korzystania z numerów specjalnych. Dalsze informacje na ten temat i szczegółowe instrukcje można uzyskać u danego operatora sieci telefonii stacjonarnej lub komórkowej.

W przypadku gdy dla pewnego rodzaju kont korzystanie z systemu płatności upjers nie byłoby pożądane, możliwa jest również dezaktywacja tej funkcji. W tym celu należy skontaktować się z supportem gry i podać login oraz adres email takowego konta.

Support