Safari
  1. Jeśli pasek narzędzi u góry strony nie jest widoczny, kliknij w prawym górnym rogu na zębatkę i wybierz opcję "Wyświetl pasek narzędzi".
  2. Kliknij na pasku menu na przycisk "Edytuj" i wybierze opcję "Wyczyść dane przeglądania".

  3. Potwierdź pytanie bezpieczeństwa i kliknij na przycisk "Wyczyść".

  4. Po wyczyszczeniu danych zamknij i ponownie uruchom przeglądarkę.