upjers pomaga: Import gier

Chciałbym połączyć jedną z poniższych gier z moim kontem upjers na portalu, co muszę w tym celu zrobić?

 

Zaloguj się u góry za pomocą danych dostępu konta upjers na portalu. (Nie posiadam jeszcze konta upjers na portalu lub nie jestem pewien/pewna czy mam już takowe!) Kliknij po prawej stronie obok zakładki „Moje gry”, na zakładkę "Importuj istniejące konta w grach"

Teraz kliknij na ikonkę gry, którą chcesz importować do portalu, wybierz serwer, podaj swój login i hasło w grze, a następnie kliknij na "Importuj istniejące konta w grach"

Konto w grze zostało połączone z twoim kontem upjers na portalu.

WAŻNE: Po połączeniu konta z portalem nie możesz logować się do gry za pomocą danych dostępu z gry, lecz tylko i wyłącznie za pomocą danych portalowych. Na wielu stronach gier znajdziesz ten przycisk
lub ten tutaj
Kliknij na przycisk i podaj w oknie logowania swoje dane dostępu z portalu.